Fliegerhorst in Teuge

Fliegerhorst Teuge is een uniek terrein met meerdere grote gebouwen en veel buitenruimte, net buiten de bebouwde kom. Het voormalige MOB complex kent een rijke geschiedenis.

De eigenaar, de bewoners en de gemeente hebben behoefte aan een duidelijk toekomstperspectief waarbij een nieuwe invulling en het herstel van de gebouwen de uitdaging is. Wil je hieraan bijdragen? Meld dan je idee aan.

Het terras van de Fliegerhorst ligt er gezellig bij. Aan de lange tafel onder de lommerrijke bomen praten vertegenwoordigers van de eigenaar, gemeente Voorst, bewoners en provincie over de potenties van het uitgebreide complex. Bewoners zorgen voor koffie en thee, de eigenaren hebben taart meegenomen. Je ziet de zitplaatsen zo ingenomen worden door toeristen.

Een mix van functies

‘Een recreatieve functie is inderdaad een mogelijkheid’, stelt Jan Deen namens de eigenaren. ‘Maar het complex is zó ontzettend groot. Ik denk eerder aan een mix van maatschappelijke organisaties, kleine bedrijvigheid, recreatie. En wellicht enkele woningen om het allemaal financieel mogelijk te maken.’ Voorop staat dat de nieuwe bestemming toekomstbestendig moet zijn.

Meer open karakter

Vanaf de Rijksweg is het voormalige MOB-complex met haar twaalf boerderijbunkers en vele buitenruimte nauwelijks te zien. Eigenaar en gemeente voelen voor een meer open karakter van het terrein. ‘Liever geen versnippering en iedere gebruiker straks zijn eigen territorium’, verwoordt Paulien Dekker van de gemeente Voorst. ‘Hopelijk hebben straks de ingediende plannen overeenkomsten, waaruit één of meerdere thema’s voortkomen. Dat maakt een meer gezamenlijke aanpak mogelijk.’

Extra uitdaging

Een thema kan bijvoorbeeld worden ‘ecologische initiatieven’. Dat zou dan goed passen bij de activiteiten van de huidige bewoners. Zij vormen de ecologische leefgemeenschap Eco-Tribe. De bewoners hebben al aangekondigd ook een plan in te sturen. Eigenaar en gemeente wijzen verder op de historie van de Fliegerhorst. ‘Misschien is er interesse vanuit Molukse organisaties.’

Een extra uitdaging zijn wel twee agrarische bedrijven in de directe nabijheid. Paulien: ‘Die kunnen bepalend zijn voor waar op het terrein welke functies mogelijk zijn.’   

Bekijk hier wie de coach is van deze locatie.

 

Presentatie SteenGoed Benutten Challenge: Fliegerhorst - Teuge from Provincie Gelderland on Vimeo.

De inzendtermijn voor het indienen van ideeën is gesloten. We horen graag van jou, welk idee jou aanspreekt. Laat je reactie achter onder het idee.

Rapporten en plattegronden

Het Gelders Genootschap onderzoekt wat het kost om het complex duurzaam te herstellen en casco op te leveren. Zodra dat gereed is, komt het online. Inmiddels zijn een bouwkundig rapport, maatvoeringen, situatietekeningen, vogelvluchten en andere aanvullende informatie beschikbaar. Bekijk de documenten hier.

Uitkomst expertteam

Voor de Fliegerhorst zijn 21 plannen ingediend. De huidige bewoners van deze locatie hebben meerdere ideeën ingediend voor een nieuwe invulling. Een daarvan – earth awareness – is geselecteerd als potentiële drager voor de nieuwe invulling.

Daarnaast ziet het expertteam potentie als woon-werklocatie voor kunstenaars en als basis voor voedingsketen en -leerbedrijf.

Jury

De jury heeft inmiddels de Fliegerhorst bezocht. Lees hier het verslag.